/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      3 PLN  or more

     

lyrics

3. Utopia

Nie chcę tak żyć
Żyć tak jak oni
Żyć tak jak wy
Żyć tak jak ty

Żyję w zgodzie , w zgodzie z naturą
Niszczę , morduję, jem i oddycham
Jestem częścią tego systemu
Coraz mniej chęci by coś z tym zrobić
Jestem jak słoń, krowa i wilk
Jestem ofiarą i oprawcą
Jestem ofiarą własnego sumienia
Jestem ofiarą świadomości

Ref

Urodzony by żyć
Żyć w utopi

Jestem ofiarą, jestem oprawcą
Jestem samowystarczalny
I w jednym i w drugim, co za ironia
Brak naturalnych wrogów?
Ja jestem swoim wrogiem
Jestem wrogiem swojego gatunku
Moj gatunek jest moim wrogiem
I to jest w zgodzie z naturą

Ref

Żyje by przetrwać, żyje by żyć
Ingerencja w ten system nie jest mi obca
Nie wiem czy ma to jakiś sens
Urodzony by żyć, żyć w utopi

3. Utopia

I don’t want to live this way
Live like them
Live like you
Live like you

I live at peace, at peace with nature
I destroy, I murder, I eat and breathe
I’m a part of this system
The will to change it is getting lower
I’m like an elephant, a cow and a wolf
I’m a victim and a butcher
I’m a victim of my own conscience
I’m a victim of my own awareness

Chorus
Born to live
To live in utopia

I’m a victim and I’m a butcher
I’m self-sufficient
As both of them, what a irony.
No natural enemies?
I am my enemy
I’m an enemy of my own kind
My own kind is my enemy
And this is a harmony with nature

Chorus
I live to survive, live to live
Ingerating with this system is nothing new for me
I don’t know if it makes any sense
Born to live, to live in utopia

credits

from Rakieta /​/​/ Bomba, released July 14, 2017

tags

license

all rights reserved

about

┼ DEATH CRUSADE ┼ Gdańsk, Poland

contact / help

Contact ┼ DEATH CRUSADE ┼

Streaming and
Download help